POW 27

Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Układ urbanistyczny: Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta.

Zakres prac:

  • remont elewacji frontowej
Back to list

Related Projects