KOPERNIKA 25

Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Układ urbanistyczny: Dzielnica „Wiązowa” 1865

Zakres prac:

  • zabezpieczenie rys nadprożowych
  • izolacja ścian piwnic
  • remont elewacji frontowych
  • ocieplenie elewacji szczytowych i wewnętrznych

Back to list

Related Projects