Co wyróżnia ofertę naszej pracowni architektonicznej?

Zakres usług

Oferujemy szeroki zakres usług architektoniczno-budowlanych. Zajmujemy się projektowaniem wnętrz, projektami domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz willi i rezydencji, projektami budynków usługowych i przemysłowych, a także rewitalizacją kamienic. Pomożemy też z każdym problemem związanym z Prawem Budowlanym.

Doświadczenie

W trakcie przeszło 20 lat działalności, pracownia zrealizowała niezliczone projekty architektoniczne i budowlane zarówno obiektów mieszkalnych,  jak i przemysłowych zyskując niezastąpione w branży doświadczenie i specjalistyczną wiedzę. Dzięki temu możemy zagwarantować profesjonalizm i wysoką jakość oferowanych usług.

Podejście do klienta

Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno z klientami prywatnymi firmami, jak i z inwestorami i instytucjami publicznymi. Wyróżnia nas indywidualne podejście do klienta i dogłębne rozumienie jego potrzeb. Proponowane przez nas rozwiązania łączą ze sobą praktyczność i design, a przede wszystkim tworzą przestrzeń o dużej użyteczności dla klienta.

Projektowanie wnętrz

 • Inwentaryzacje w zakresie niezbędnym do wykonania projektu wnętrz
 • Propozycje inspiracyjne
 • Koncepcje aranżacji wnętrz
 • Warianty funkcjonalno-przestrzenne
 • Warianty kolorystyczne w postaci moodboardów
 • Wizualizacje w oparciu o modele 3D
 • Spacery i filmy 3D
 • Rzuty podłóg z doborem materiałów
 • Rzuty sufitów podwieszanych
 • Wskazanie punktów hydraulicznych
 • Wskazanie punktów elektrycznych
 • Specyfikacja produktowa z cenami
 • Adresy sklepów z produktami

Projekty kubaturowe

 • Domy jednorodzinne, rezydencje, wille
 • Zabudowa wielorodzinna
 • Adaptacje, rozbudowy, przebudowy
 • Budynki komercyjne oświatowe, medyczne
 • Restauracje
 • Hotele
 • Obiekty przemysłowe, hale
 • Rewitalizacja obiektów zabytkowych, współpraca z konserwatorem zabytków
 • Termomodernizacja

Projekty instalacyjne

 • Zewnętrzne projekty przyłączy, instalacje doziemne
 • Wewnętrzne projekty instalacji sanitarnych: woda, kanalizacja, gaz
 • Instalacje elektryczne, odgromowe, niskoprądowe
 • Instalacje alarmowe, telewizja przemysłowa, CCT, instalacje domu inteligentnego, EIB
 • Projekty węzłów cieplnych oraz kotłowni

Dokumentacje

 • Projekty budowlane, projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne, projekty wykonawcze
 • PZT – projekty zagospodarowania działki
 • Projekty drogowe

Prowadzimy obsługę inwestycji w zakresie

 • Kierowania robotami budowlanymi
 • Pełnienia funkcji inwestora zastępczego
 • Pełnienia funkcję project managera
 • Kontaktu z urzędami, starostwami, nadzorami

Wykonujemy

 • Analizy potencjału działki przez pryzmat ilości PUM
 • Analizy projektów typowych pod względem warunków zabudowy oraz planów miejscowych
 • Analizy planów miejscowych
 • Ekspertyzy techniczne, opinie o stanie technicznym
 • Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

Uzyskujemy dokumenty

 • Decyzje o warunkach zabudowy
 • Decyzje pozwolenia na budowę
 • Decyzje zamienne
 • Decyzje dotyczące lokalizacji zjazdów
 • Przepisywania decyzji
 • Zgłoszenia
 • Decyzje środowiskowe
 • Wyłączenia z produkcji rolnej

Uzyskujemy uzgodnienia z rzeczoznawcami

 • Uzgodnienia ZUD
 • Uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP
 • Uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw sanepid lub bezpośrednio ze stacja epidemiologiczną – SANEPID
 • Uzgodnienia z rzeczoznawcą do zabezpieczeń przeciwpożarowych – PPOŻ

Inne usługi

 • Adaptacje projektów typowych
 • Legalizacje, projekty naprawcze
 • Projekty rozbiórek
 • Wyceny nieruchomości
 • Doradzamy w zakresie procedur, warunków technicznych, architektury, konstrukcji